Cuộc cách mạng công nghệ 4.0

Hội nhập kinh tế toàn cầu đã thúc đẩy các thị trường kinh tế năng động, xích lại gần nhau, tạo ra động lực đầu tư kinh doanh… Đem đến sự hội nhập về cuộc cách mạng 4.0 lan toả đến các nền kinh tế và mở ra kỷ nguyên kinh tế mới.

Comments are closed.