GIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Phân hệ và chức năng chính của phần mềm

 • Phần mềm hỗ trợ bán hàng bằng Barcode để tăng tốc độ làm hóa đơn thu tiền cho khách
 • Phần mềm hỗ trợ nhiều báo cáo phân tích
 • Phần mềm hỗ trợ lãnh đạo kiểm soát kinh doanh từ xa, không cần có mặt ở công ty.
 • Phần mềm quản lý siêu thị MINH ANH POS có thể được áp dụng như:
 • Phần mềm quản lý bán lẻ;
 • Phần mềm quản lý bán sỉ;
 • Phần mềm quản lý hệ thống phân phối;
 • Phần mềm quản lý siêu thị;
 • Phần mềm quản lý chuỗi siêu thị;
 • Phần mềm quản lý cửa hàng;
 • Phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng;
 • Phần mềm quản lý shop;
 • Phần mềm quản lý chuỗi shop;
 • Phần mềm quản lý kênh bán lẻ;
 • Phần mềm quản trị bán hàng;
 • Phần mềm quản lý kinh doanh;
 • Phần mềm quản lý kho.

GIAO DIỆN PHẦN MỀM MINH ANH POS

cai dat

TRIỂN KHAI DỄ DÀNG, NHANH CHÓNG

Chỉ cần 5 phút đăng ký và cài đặt là dùng được ngay. Cung cấp tài liệu, phim hướng dẫn cách thức triển khai đầy đủ, chi tiết