Tư vấn giải pháp CNTT

Với bề dày kinh nghiệp trong lĩnh vực cung cấp đa dạng các sản phẩm CNTT của các hãng khác nhau bao gồm cả phần cứng, phần mềm… đội ngũ chuyên gia CNTT của chúng tôi làm việc chuyên nghiệp, có am hiểu sâu sắc về sản phẩm, công nghệ sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng, xây dựng giải pháp phù hợp nhất với yêu cầu và hiện trạng của khách hàng.

Minh Anh Group cung cấp đội ngũ chuyên gia tư vấn hàng đầu thế giới bao gồm các chuyên gia trong nước và quốc tế phù hợp với đặc thù của từng loại công việc của khách hàng. Đội ngũ tư vấn của chúng tôi luôn tuân thủ phương pháp tiếp cận có hệ thống và khung quản lý dự án để nhìn nhận vấn đề một cách đa chiều và hướng mục tiêu, để từ đó đưa ra một giải pháp phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh thực tế của khách hàng.

Minh Anh Group cung cấp Kiến trúc tổng thể (Enterprise Architect – EA) là một cái nhìn toàn cảnh về tổ chức kết nối giữa nghiệp vụ và CNTT. Kiến trúc tổng thể giúp thực hiện đồng bộ chiến lược, nghiệp vụ và CNTT của tổ chức; giúp gia tăng hiệu quả thực thi CNTT; đóng góp giá trị vào phát triển kinh doanh của khách hàng.

Sử dụng dịch vụ của Minh Anh Group bạn sẽ được:

 • Tư vấn về công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp;
 • Tư vấn tổng thể về kiến trúc hệ thống đảm bảo tính ổn định, tính kế thừa và tính mở rộng trong tương lai;
 • Tư vấn về giải pháp kỹ thuật hạ tầng CNTT;
 • Tư vấn về quản trị, vận hành hệ thống;
 • Tư vấn về quản trị rủi ro;
 • Tư vấn đầu tư;
 • Tư vấn tích hợp hệ thống;
 • Tư vấn xây dựng phần mềm theo yêu cầu đặc thù của khách hàng;
 • Tư vấn xây dựng dịch vụ trực tuyến;
 • Tư vấn tìm hiểu yêu cầu và đánh giá hiện trạng;
 • Đề xuất kiến trúc giải pháp và xây dựng dự án khả thi;
 • Hỗ trợ đánh giá lựa chọn nhà thầu phù hợp và thương thảo hợp đồng;
 • Tư vấn giám sát triển khai và Xây dựng hồ sơ mời thầu.

Lợi ích của kiến trúc tổng thể:

 • Thực hiện song hành chiến lược và kế hoạch ứng dụng CNTT với các mục tiêu của tổ chức.
 • Giúp lãnh đạo, các bộ phận nghiệp vụ và bộ phận CNTT cùng hiểu và nhìn về một hướng. Tăng cường sự hỗ trợ và phối hợp trong tổ chức về việc ứng dụng/phát triển CNTT phục vụ phát triển kinh doanh/nghiệp vụ.
 • Nâng cao khả năng quản lý tài sản tri thức về CNTT của tổ chức bao gồm quy trình nghiệp vụ, thông tin dữ liệu, ứng dụng và công nghệ sử dụng; làm cho các tài sản tri thức hữu hình và vô hình này “có thể quản lý được” một cách tốt nhất.
 • Giúp đảm bảo rằng các quyết định cho các Dự án Công nghệ và CNTT hoàn toàn đồng bộ với các mục tiêu và chiến lược của tổ chức, ưu tiên và đảm bảo hiệu quả của việc đầu tư công nghệ chủ chốt của tổ chức.
 • Tối ưu hóa việc quản lý thông tin thông qua sự am hiểu giữa nhu cầu kinh doanh/nghiệp vụ và khả năng của công nghệ.
 • Có cái nhìn dài hạn về hệ thống CNTT của tổ chức.
 • Cho phép tối ưu hóa việc chia sẻ hạ tầng và ứng dụng để cắt giảm chi phí và gia tăng việc chia sẻ và đồng bộ dữ liệu. Tránh việc thực hiện các dự án hoặc các ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp bị chồng chéo lên nhau.

MỘT SỐ HỢP ĐỒNG ĐÃ TRIỂN KHAI

bg hop dong