Tư vấn lập đề cương dự án

Công nghệ thông tin là lĩnh vực có tốc độ phát triển vượt bậc với sự ra đời liên tục của nhiều sản phẩm và giải pháp công nghệ mới. Vì thế, các đơn vị luôn phải đối mặt với yêu cầu đổi mới công nghệ để bắt kịp nhu cầu của thị trường, nhưng không phải đơn vị nào cũng là chuyên gia trong lĩnh vực này. Để hoạch định chiến lược đầu tư công nghệ thông tin mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất, vai trò tư vấn và lập dự án CNTT là rất cần thiết.

Minh Anh Group là đơn vị lâu năm và nhiều kinh nghiệp có đội kỹ thuật viên có nhiều năm nghiên cứu công nghệ cùng với các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm thực tế, hiểu biết sâu trong lĩnh vực CNTT.

Ngoài ra, đội ngũ chuyên gia của Minh Anh Group am hiểu về các văn bản quy phạm pháp luật về quản lí, đầu tư ứng dụng CNTT, có đầy đủ các Chứng chỉ Lập và quản lý dự án, Giám sát thi công dự án, Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT,… theo Nghị định 102 của Chính phủ, sẽ giúp quý khách hàng triển khai thành công các dự án CNTT và đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

Minh Anh Group chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn lập đề cương dự án ứng dụng CNTT như:

  • Tư vấn lập dự án, đề cương, thiết kế thi công và tổng dự toán cho các dự án CNTT khối cơ quan Nhà nước;
  • Tư vấn thẩm tra và tư vấn giám sát dự án CNTT;
  • Tư vấn giải pháp về thiết bị mạng máy tính và viễn thông;
  • Tư vấn giải pháp về thiết bị giám sát, an ninh;
  • Tư vấn các giải pháp dịch vụ trực tuyến, giải pháp Portal;
  • Đánh giá hệ thống, đưa ra các giải pháp để tăng cường khả năng bảo mật của hệ thống.

Năng lực tư vấn lập dự án và quản lý dự án:

(Theo Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước)

Hiện nay, Minh Anh Group có đủ năng lực tư vấn lập và quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT như sau:

Phạm vi hoạt động: cấp độ 2, dự án nhóm C.

Có 07 người có trình độ đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính phù hợp với yêu cầu của dự án; trong đó có 01 người có đủ điều kiện làm Chủ trì thiết kế sơ bộ Cấp độ 2.

Năng lưc tư vấn giám sát:

(Theo Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước).

Hiện nay, Minh Anh Group có đủ năng lực tư vấn giám sát đầu tư ứng dụng CNTT.

Nhân sự tham giá có trình độ đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, đã được bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (thuộc bộ môn giám sát thi công).

Năng lực tư vấn đấu thầu:

(Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng theo Luật Xây dựng).

MỘT SỐ HỢP ĐỒNG ĐÃ TRIỂN KHAI

bg hop dong